THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HOÀNG NHƯ THẢO
  • Qui mô: 371m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Vũng Tàu

Call Now