THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Hoàng Minh Quang

ĐỊA CHỈ: Lâm Đồng
QUY MÔ: 1 tầng