THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HOÀNG MINH QUANG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà mái thái
  • Diện tích đất: 7892,3m2
  • Diện tích xây dựng: 218m2
  • Địa chỉ: Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

 

 

Call Now