THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ THU VÂN
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 39,6m2
  • Địa chỉ: Huyện Châu Thành,Tiền Giang
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Call Now