THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ THU VÂN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 3 tầng_40 m2
  • Địa chỉ: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Call Now