THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ THỊ PHƯƠNG OANH
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 230m²
  • Diện tích xây dựng: 120m²
  • Địa chỉ: Quảng Ngãi

Call Now