THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN ĐỨC
  • Diện tích xây dựng:105m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Biên Hòa – Đồng Nai

Call Now