THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN ĐỨC
  • Diện tích xây dựng:
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành:
  • Địa chỉ: Biên Hòa

Call Now