THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: Nguyễn Thị Bích Hiền
  • Diện tích xây dựng:
  • Quy mô: 1 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Long An

Call Now