THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: DƯƠNG TẤN NHÌ
  • Diện tích sử dung: 190m2
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Đà Nẵng

Call Now