THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: DƯƠNG QUÝ HIỀN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà mái thái – 2 tầng
  • Diện tích đất: 513,35m2
  • Diện tích xây dựng: 147,90m2
  • Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Call Now