THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Dương Khắc Tiệp

ĐỊA CHỈ: Bình Thuận
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,5 tỷ đồng