THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: DƯƠNG ĐÌNH HÒA
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 232,3 m2
  • Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now