THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Dương Đình Hòa

ĐỊA CHỈ: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 207 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1.5 tỷ đồng