THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Đồng Lê Thanh Phong

ĐỊA CHỈ: Quận 12, TP.HCM
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,2 tỷ đồng