THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐỒNG LÊ THANH PHONG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 51,6m2
  • Địa chỉ: Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

 

Call Now