THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐỖ LẬP NGHIỆP
  • Diện tích xây dựng: 489,6m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Long Xuyên, An Giang

Call Now