THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Đỗ Lam Sơn

ĐỊA CHỈ: Quận 2, TP. HCM

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020