THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐỖ LAM SƠN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Văn phòng 5 tầng
  • Diện tích đất: 155,5m2
  • Địa chỉ: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now