THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH XUÂN NAM
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 180m²
  • Địa chỉ: Quận 7, HCM
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Call Now