THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐINH TRƯỜNG GIANG
  • Diện tích xây dựng: 125m2
  • Quy mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

Call Now