THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Đậu Trọng Tuấn

ĐỊA CHỈ: TP Vinh, Nghệ An

QUY MÔ: 3 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now