THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐẶNG TRUNG TÍN
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 64,3m2
  • Địa chỉ: thành phố Tân An, Long An
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

 

Call Now