THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  ĐẶNG THANH TUYÊN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 300m2
  • Địa chỉ: Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Call Now