THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  ĐẶNG THANH TUYÊN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: 3 tầng, 79.3 m²
  • Địa chỉ: huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Call Now