Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là gì?

Posted on 10 Tháng Tư, 2020

Khái niệm chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là gì? Chúng ta đang chuẩn bị xây dựng nhà, mua nhà hoặc sửa sang nhà ở thì các nguyên tắc về xây dựng như những quy định về chỉ số giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi cần được tìm hiểu kỹ hơn. Cùng Cát Mộc tham khảo các thông tin về vấn đề này nhé:

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để thi công công trình và phần đất được dành cho đường hạ tầng giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm tất cả lòng đường, lề đường và vỉa hè.

Chỉ giới xây dựng là gì ?

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép thi công nhà, công trình trên đất đó.

Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép thi công sát chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải thi công lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

Thông thường thì chỉ giới xây dựng thu hẹp hơn chỉ giới đường đỏ. Tuy vậy, có lúc phần không gian như mép ban công, mái hắt, ô văng… được phép nhô ra khỏi chỉ giới đường đỏ, lúc đó chỉ giới thi công phần trên của nhà mới hơn chỉ giới đường đỏ.

Khoảng lùi xây dựng

Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới thi công dựng.

Bảng 1.1: QCVN 01:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây quy định dao động lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới đường và chiều cao xây dựng công trình

Công trình thi công trên lộ giới < 19m
• Công trình có chiều cao < 19m, không cần chừa khoảng lùi, tức được thi công sát vỉa hè.
• Xây dựng công trình cao 22m phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
• Xây dựng công trình cao đến 25m: khoảng lùi là 4m.
• Xây dựng công trình có chiều cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Lộ giới tuyến đường từ 19m đến 22m
• Công trình thi công < 22m: không phải chừa khoảng lùi.
• Công trình từ 22m đến 25m phải lùi vào 3m, tính từ vỉa hè.
• Công trình cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Lộ giới tuyến đường > 22m
• Công trình cao đến 28m không phải chừa khoảng lùi.
• Công trình cao > 28m: khoảng lùi là 6m.

Như vậy khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới đường và chiều cao thi công công trình.

Tuy nhiên, trước lúc xác định lên phương án thiết kế, CĐT nên làm đơn xin cấp phép và lấy các thông số từ các cơ quan ban ngành vì quy tắc chỉ giới xây dựng và khoảng lùi còn tùy thuộc vào từng khu vực, từng tuyến phố.

Lộ giới là gì ?

Bảng trên chúng ta thấy lộ giới ảnh hưởng rất nhiều đến khoảng lùi của công trình, vậy lộ giới tính như thế nào?

Lộ giới là giới hạn hành lang an toàn đường bộ, chỉ điểm cuối chiều rộng của con đường và lộ giới được tính từ tim đường sang hai bên.

Thường người ta cắm các cọc lộ giới 2 bên đường để cảnh báo người dân không nên thi công những công trình kiên cố trong phạm vi của các mốc lộ giới.

Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần đất dành làm đường đô thị, bao gồm tất cả lòng đường, lề đường và vỉa hè.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy tắc tại điều 66 – Luật Xây dựng

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý theo quy tắc của Chính phủ.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy tắc tại khoản 1 điều này.

– Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy tắc của ủy ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

 

 

 

 

 

Call Now