THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN KIM DUNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Quán cafe 3 tầng
  • Diện tích đất: 378m2
  • Địa chỉ: Cần Thơ

 

Call Now