THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Cafe Cần Thơ

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2,5 tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now