THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: BÙI XUÂN THẮNG
  • Quy mô: 2 PN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai

Call Now