THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Bùi Thiên Đức

ĐỊA CHỈ: Quận 7, TP.HCM

QUY MÔ: 3 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now