THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VI PHÚ THỊNH
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 62.8m²
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Long An

Gọi ngay