THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: TRƯƠNG PHỐI LY

ĐỊA CHỈ: Quận Tân Phú, Tp. HCM

QUY MÔ: Căn hộ

DIỆN TÍCH: 79.6 m²

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now