THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRƯƠNG PHỐI LY
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Căn hộ chung cư Phúc Bảo Minh
  • Diện tích: 79.6 m²
  • Địa chỉ: Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now