THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRƯƠNG HOÀI PHONG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Diện tích đất: 149 m2
  • Diện tích xây dựng: 149 m2
  • Địa chỉ: Cần Thơ

Gọi ngay