THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN VĂN GIANG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 1251,5 m2
  • Diện tích xây dựng: 117 m2
  • Địa chỉ: Tân Uyên – Bình Dương

Gọi ngay