THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN THỊ THANH THỦY
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích đất: 152,9m2
  • Địa chỉ: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 

Gọi ngay