THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Thị Thanh Thủy

ĐỊA CHỈ: Bình Thuận

QUY MÔ: 5 tầng