THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN HẢI NAM
  • Diện tích xây dựng: 588m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Củ Chi, TP.HCM

Gọi ngay