THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: THÁI DUY PHONG
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: căn hộ 3 phòng ngủ
  • Diện tích: 132,18m2
  • Dự án: Bora Bora Tower_Diamond Island
  • Địa chỉ: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now