THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Thái Duy Phong

ĐỊA CHỈ: Quận 2, TP. HCM

NĂM THIẾT KẾ: 2019

NĂM HOÀN THÀNH: 2020