THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

  • CĐT: NGUYỄN VĂN DŨNG
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô công trình: Nhà phố 6 tầng
  • Diện tích đất: 81 m2
  • Địa chỉ: Hải Phòng

Gọi ngay