THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN QUANG ĐẠT
  • Dự án: Sen Việt Apartment & Hotel
  • Quy mô: 5 tầng
  • Diện tích: 205m2
  • Địa chỉ: Quảng Bình

 

 

Gọi ngay