THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHÙNG KHÁNH VÂN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Tổng diện tích: 173m²
  • Địa chỉ: Đồng Nai

 

 

Gọi ngay