THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN QUỐC TÍN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích đất: 120m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân

Gọi ngay