THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phan Duy Quang

ĐỊA CHỈ: An Giang

QUY MÔ: 8 tầng

HÌNH THỨC: Văn phòng kết hợp nhà ở

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now