THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN DUY QUANG
  • Hình thức: Văn phòng kết hợp nhà ở
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 8 tầng
  • Diện tích đất: 322m2
  • Địa chỉ: thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

 

Gọi ngay