THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THANH SƠN
  • Diện tích xây dựng: 178m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Bình Tân, TP.HCM

Call Now