THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM THANH MAI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 65,5m2
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Gọi ngay