• CĐT: PHẠM THANH MAI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: nhà phố 4 tầng_65 m²
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now