THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: Nhà phố Bến Tre
  • Qui mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Địa chỉ: Bến Tre

Gọi ngay