THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Vũ Quốc Trung

ĐỊA CHỈ: Thủ Đức, TP.HCM

QUY MÔ: 5 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now