THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VŨ QUỐC TRUNG
  • Quy mô: 5 tầng
  • Diện tích: 117,5m2
  • Địa chỉ: Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018

 

Gọi ngay