THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Việt Cường

ĐỊA CHỈ: Landmark 81, TP.HCM
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 600 triệu đồng