THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
  • Diện tích đất: 73m²
  • Diện tích xây dựng: 59m²
  • Quy mô: 5 tầng
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Gọi ngay