THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Việt Cường

ĐỊA CHỈ: Landmark 81, TP.HCM