THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN TRÍ
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Diện tích đất: 89.8m²
  • Diện tích xây dựng: 85m²
  • Địa chỉ: An Giang

Call Now