THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN TRÍ
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 5x18m
  • Diện tích xây dựng: 85m²
  • Địa chỉ: An Giang
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay