THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN TRUNG HIẾU
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 133,7m2
  • Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

Gọi ngay