THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Trung Hiếu

ĐỊA CHỈ: Quận Thủ Đức, Tp. HCM

QUY MÔ: 3 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now