THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT:  NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: Biệt thự phố 7 tầng
  • Diện tích đất: 183,3 m2
  • Địa chỉ: Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Gọi ngay