THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ NGA
  • Năm thiết kế: 2014
  • Năm hoàn thành: 2014
  • Quy mô công trình: biệt thự vườn – 1 tầng
  • Địa chỉ: Bình Dương

Gọi ngay