THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
  • Qui mô: 90m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Đức Phổ, Quảng Ngãi

Gọi ngay