THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ HỒNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020  
  • Quy mô: Biệt thự vườn
  • Địa chỉ: Đồng Nai

 

 

Gọi ngay