THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỤY HỒNG HẢI
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Diện tích đất: 168.2m²
  • Diện tích xây dựng: 87.95m²
  • Địa chỉ: Quận 8 – Hồ Chí Minh

Call Now