THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN NHỰT MINH
  • Quy Mô: 5 tầng
  • Diện tích xây dựng: 263.3m²
  • Địa chỉ: Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay