THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
  • Diện tích xây dựng: 147m²
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Bình Dương

Gọi ngay