THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN NGỌC HUY
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 402.2m²
  • Diện tích xây dựng: 120.9m²
  • Địa chỉ: Biên Hòa
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay