THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Minh Tuân

ĐỊA CHỈ: Gia Lai
QUY MÔ: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 570 m2